slajd_mini

Magazyn Poznaj Swój Kraj został naszym Patronem medialnym w tym roku! Już w kwietniowym wydaniu ukaże się na jego łamach, co nieco informacji o historii, tradycji oraz najbliższej edycji Marszu Śledzia - zapraszamy do lektury.