slajd_mini
 1. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia, reguluje zasady rejestracji chętnych uczestników na Marsz, oraz losowanie „szczęśliwej 100” uczestników Marszu i stanowi rozwinięcie Regulaminu Marszu Śledzia punkt 8.
 2. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia zostaje wprowadzony i zaczyna obowiązywać od 2015 roku w aktualnej formie. Zmiany są spowodowane wolą zwiększenia szans na udział w marszu osób faktycznie zainteresowanych udziałem w tej imprezie i zostały wprowadzone na podstawie doświadczeń własnych organizatora, linie zgłaszanych postulatów oraz stosowanych rozwiązań na innych imprezach krajowych i zagranicznych. W ostatnich latach powtarzała się i narastała sytuacja w której liczba osób zapisany elektronicznie wielokrotnie przewyższała ilość miejsc w marszu, w dodatku osoby wylosowane do „szczęśliwej 100” uczestników w pierwszym losowaniu większości przypadków nie wywiązywały się z określonych obowiązków uczestnika marszu, przez co losowania trzeba było powtarzać, a cierpiały na tym osoby faktycznie zainteresowane udziałem w Marszu. Z punktu widzenia organizatora, nowe zasady zapisów mają ograniczyć zjawisko „ślepych” zgłoszeń, co zwiększy szanse na wylosowanie do „szczęśliwej 100- ki” naprawdę zainteresowanych udziałem w marszu. W ramach ewaluacji zapisów z roku 2015, gdzie udało się uzyskać założone powyżej cele w roku bieżącym zdecydowaliśmy się na powiazanie wejścia do losowania z nabyciem pamiątkowej pamiątki marszu w postaci: koszuli, szalokominiarki, okularów słonecznych lub wodoodpornego pokrowca na telefon GSM.
 3. Zapisy na Marsz Śledzia – edycja lato 2016 odbywają się w dwóch etapach. Pierwszy z nich to Rejestracja elektroniczna, druga to losowanie i zakwalifikowanie do udziału w marszu.
  1. Rejestracja elektroniczna. Rejestracja odbywa się od lutego do końca maja każdego roku, za pośrednictwem sklepu elektronicznego Marszu Śledzia (zakładka na stronie www.marszsledzia.pl) i zakupu jednego z 4 upominków zgodnie z regulaminem sklepu.
  2. Zakup wymaga rejestracji w sklepie, wystarczy zakup jednej dowolnej rzeczy aby wejść do puli osób z której w drugim etapie organizator losuje „szczęśliwą 100” uczestników marszu.
  3. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu podając: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy,
  4. Opłata rejestracyjna zawarta jest cenie przedmiotów znajdujących się w ofercie sklepu Marszu Śledzia,
  5. Osoba poprawnie dokonująca rejestracji w sklepie oraz zakupu przedmiotu otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji do losowania na XVI Marsz Śledzia a drogą pocztową otrzyma zamówiony towar.
  6. Z jednego adresu e-mail może się zarejestrować tylko jedna osoba, użycie przez kolejną osobę tego samego adresu e-mail spowoduje unieważnienie zapisu. Każda osoba musi się rejestrować indywidualnie podając własny adres e-mail (dotyczy zwłaszcza zgłoszeń rodzinnych!!!!),
  7. Losowanie uczestników XVI Marszu Śledzia będzie dokonywane wyłącznie z pośród osób, które dokonają rejestracji elektronicznej w wyznaczonym terminie za pomocą zakupu przedmiotu w sklepie Marszu Śledzia. Dokonanie rejestracji elektronicznej i zakup przedmiotu w sklepie Marszu Śledzia nie oznacza udziału w Marszu Śledzia! Jest warunkiem udziału w losowaniu uczestników marszu.
 4. Drugi etap zapisów – losowanie uczestników odbędzie się w czerwcu, po zakończeniu rejestracji elektronicznej - tylko z puli osób zarejestrowanych!
  1. Losowanie uczestników Marszu Śledzia odbywa się tylko z pośród osób które dokonały poprawnego zapisu podczas rejestracji elektronicznej,
  2. Osoby wylosowane otrzymają informację na podany podczas rejestracji e-mail, który będzie zawierał: formularz startowy oraz nr konta do dokonania wpłaty wpisowego
  3. Wpisowe wpłacają w określonym terminie tylko wylosowani i potwierdzeni uczestnicy Marszu Śledzia na nr konta podanego w indywidualnym komunikacie mailowym,
  4. W przypadku stwierdzenia wolnych miejsc losowanie może być powtórzone,
  5. Wpisowe (opłata startowa) na Marsz Śledzia w roku 2016 pozostaje bez zmian i wynosi podobnie jak w latach ubiegłych dla wylosowanego uczestnika 150 PLN
 5. Bez zmian pozostaje zasada 10 miejsc „Last Minute” czyli 10 miejsc w marszu dla osób które pierwsze zgłoszą się w bierze Marszu Śledzia w dniu marszu. Opłata jak w pkt. 4. Miejsca te nie są objęte elektroniczną rejestracją i dostępne są dla każdego kto spełnia ogólne wymagania Regulaminu Marszu Śledzia.